Nowi lektorzy w naszej parafii

„Przyjmij księgę Pisma świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby co raz mocniej działało w sercach ludzkich”-te słowa, pochodzące z obrzędu ustanowienia lektora są najkrótsza definicją tej posługi.

Księga Nehemiasza przynosi nam w swojej treści obraz kapłana Ezdrasza, który od rana do południa odczytywał wobec ludu księgę Prawa. Ten wydarzenie było częścią reformy religijnej jaką przeprowadzał w swoim narodzie. Odczytywanie słowa Bożego to czynność wyjątkowa ze względu na pierwszorzędnego Autora Biblii ,ale również rolę jaką ma spełnić to słowo w życiu człowieka.

Lektor to posługa wyjątkowa i jednocześnie zobowiązująca. Czytanie Pisma św. nie jest tylko czynnością techniczną. To ważny element w liturgii i warto poświęcić mu trochę własnego wysiłku. Trudniejsze jest jednak życie Słowem Bożym na co dzień i pozwolenie mu na to, aby nas „reformowało”. W naszej parafii, w dniu 21 września przez ręce ks. proboszcza posługę lektora otrzymało sześciu ministrantów: Szymon Kwolek, Jakub Belcar, Jakub Kowalczyk, Paweł Grzywa, Bartosz Teichman, Karol Woda, Jakub Rejman. Gratulujemy im tego wyróżnienia i życzymy, aby przez ich posługę Bóg działał w ludzkich sercach.

21 września 2014|