Imieniny Księdza Proboszcza

W liturgiczne wspomnienie Św. Szymona i Judy Tadeusza nasza wspólnota w szczególny sposób modliła się w intencji Księdza Proboszcza, który w tym dniu obchodził swoje imieniny. Na Mszy Świetej sprawowanej w intancji Drogiego Solenizanta o godz. 18.00 przedstawiciele róznych wspólnot podejmowali rózne posługi liturgiczne, a przed błogosławieństwem złożyli serdeczne życzenia. Do Księdza Proboszcza podchodzili przedstawiciele dzieci, młodzieży i dorosłych parafian.

Młodzi uczniowie łańcuckiego Gimnazjum powiedzieli m. in.: „Życzymy CiKsięże Proboszczu odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone. Życzymy abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.  Życzymy by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości. Życzymy aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi „a wtedy wszyscy poznają żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie” Życzymy Ci Księże Proboszczu by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach Twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.  Życzymy abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa: „przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię” 11,28)

28 października 2013|