Pielgrzymka Młodzieży do Archikatedry

W niedzielę, 13 X, odbyła się Pielgrzymka Młodzieży do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, inaugurująca nowy rok pracy formacyjnej w ruchach i stowarzyszeniach oraz grupach eklezjalnych. Do Przemyśla przybyła młodzież z całej archidiecezji, by modlić się wraz z Księdzem Biskupem i Duszpasterzami.

Spotkanie to miało również także wymiar papieski – powodem tego wydarzenia wiary był także Dzień Papieski, rozpoczynający duchową drogę w kierunku kanonizacji bł. Jana Pawła II (27.04.2014r.) oraz w kierunku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016 rok). W Przemyślu nie zabrakło również młodych z naszej parafii: delegacja Służby Liturgicznej oraz Ruchu Światło-Życie. Młodym pielgrzymom towarzyszył ks. Maciej Kandefer. Młodzież skupiona we wspólnotach apostolskich odebrała światło Chrystusa, w obrzędzie przekazania świec, by zanieść je i przekazać do swych parafii. Po Mszy Świętej i wspólnej agapie udaliśmy się do budynku Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie kleryk Maciej – nasz rodak pokazał nam kaplicę, muzeum poświęcone postaci bł. Ks. Jana Balickiego oraz inne ciekawe miejsca. Mamy nadzieje, że doświadczenie wspólnoty wiary, której doświadczyliśmy podczas pielgrzymki, będzie owocować w pracy formacyjnej w naszej parafii.

13 października 2013|