Tydzień Wychowania

Obecny tydzień w Kościele polskim będzie przeżywany jako czas szczególnej troski o wychowanie i przebiegać będzie pod hasłem: Wychowujemy do wartości, aby budowali życie na Skale. Z racji tygodnia wychowania, w poniedziałek o godz. 18.30, konferencja dla rodziców dzieci klas II Szkoły Podstawowej. Przypominamy, że zgodnie z Synodem ogólnopolskim i diecezjalnym, do sakramentów przygotowuje własna parafia. We wtorek o godz. 18.00 Msza św. z udziałem kandydatów do sakramentu bierzmowania (klasy I, II i III). Natomiast w środę 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. O godz. 18.00 – Msza Święta z udziałem dzieci i młodzieży ze wszystkich rodzajów szkół a szczególnie przynależącej do wspólnot parafialnych. Po mszy spotkanie w ramach Duszpasterstwa Nauczycieli oraz spotkanie Koła Misyjnego.

17 września 2013|