Pielgrzymka dzieci i młodzieży

W sobotę 22 czerwca o godz. 6 rano dzieci i młodzież działająca w grupach parafialnych wyruszyła na pielgrzymkę. Pierwszym miejscem naszej wędrówki była Pustelnia św. Jana jako cudowne miejsce modlitwy i ciszy. Po modlitwie ruszyliśmy do sanktuarium św. Jana i tam o. Gwardian odprawił Mszę św., a w czasie kazania udzielił nam bardzo praktycznych rad na czas wakacji – 5x M – Msza św., miesięczna spowiedź, modlitwa, Maryja i miłość – to drogowskazy na całe życie.

Po wysłuchaniu historii sanktuarium zwiedzaliśmy Muzeum Historyczne – szczególnie chłopcy zachwycali się samolotami, armatami i sprzętem wojskowym. Następnym punktem programu było Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce – ( warto przypomnieć, że Łukasiewicz prowadził aptekę w Łańcucie ), potem Iwonicz Zdrój i lody – odpowiednie na tę pogodę. Obiad zjedliśmy z przygodami, ale nic nie stanęło na przeszkodzie , by zwiedzić zamek w Odrzykoniu . Ognisko w Korczynie zakończyło naszą pielgrzymkę. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zafundowanie nam tej pielgrzymki. Wielkie podziękowania dla rodziców, którzy podjęli się opieki nad naszą grupą, bo bez nich nie byłaby możliwa ta wyprawa: Pani Marii Rutowicz, Państwu Witoldowi i Urszuli Maczudze, Pani Małgorzacie Majewskiej, Panu Krzysztofowi Chrzanowi, Pani Edycie Wierzbińskiej.

22 czerwca 2013|