Droga krzyżowa dla młodzieży

Droga Krzyżowa w piątki o godzinie 20:00 w naszej parafii  nabrała z biegiem czasu szczególnego znaczenia. Co tydzień młodzież stara się o nowy pomysł, aby w duchu apostolskiego zaangażowania pomóc w rozważaniu tego szczególnego nabożeństwa. W piątek 15 marca cała Droga Krzyżowa była przedstawieniem wziętym z sali sądowej, w której sądzono Jezusa i każda stacja drogi krzyżowej była kolejnym etapem przebiegu rozprawy. W każdej części występował sędzia i prokurator, byli też obrońcy i oskarżyciele. Najważniejsza rola Jezusa była bardzo widoczna. Zachowując wierność wobec przekazu Ewangelii, Zbawiciel milczał przez cały proces. Miło, że nigdy nie brakowało ludzi chętnych rozważać Mękę Pańską w taki sposób. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych nabożeństwach.

17 maja 2013|